ETIM: de standaard voor elektrotechnische productcatalogi

Bij technische producten treffen we in relatie tot e-commerce en productinformatie vaak de term ‘ETIM-classificatie’ aan. In dit blog leggen we uit wat dit begrip inhoudt en hoe deze classificatie je B2B webshop kan helpen om je klanten beter te bedienen.

Wat is ETIM?

ETIM-classificatie, ofwel het Elektrotechnisch Informatie Model, fungeert als een norm voor productinformatie in de elektrotechnische sector. Het doel is tweeledig: een classificatie van elektrotechnische producten en een (structureel) betere productomschrijving.

De basisprincipes van ETIM-classificatie zijn gericht op een gestructureerde registratie en uitwisseling van productinformatie. Producten worden ondergebracht in diverse categorieën en subcategorieën, waarin specifieke kenmerken, eigenschappen en technische gegevens worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat een heldere en begrijpelijke structuur om informatie over producten vast te leggen en te delen.

Hoe werkt een ETIM-classificatie?

Om gebruik te maken van een ETIM-classificatie, is het noodzakelijk gegevens te verwerken in je B2B webshop. Hierbij is het inzetten van een PIM-systeem, zoals Akeneo of Ergonode, van belang. Dit systeem waarborgt een doeltreffende en goed gestructureerde verwerking van productinformatie. Zo is deze informatie niet slechts gemakkelijk en snel toegankelijk voor klanten, maar ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de verrijking van productdata op de webshop.

Het integreren van ETIM-data in een PIM-systeem omvat verschillende stappen:

 1. Importeren van ETIM-data in het PIM-systeem:
   • een .csv bestand in de cloud;
   • een API-integratie met andere systemen;
   • het handmatig uploaden van bestanden.
 2. Opschonen en classificeren van ETIM-data:
   • Hierbij wordt de ETIM-data opgeschoond en geclassificeerd, eventueel aangevuld met extra kenmerken. Dit zorgt voor eenduidige en gemakkelijk hanteerbare data, die later geïntegreerd kan worden in de B2B webshop.
 3. Synchronisatie met de webshop:
   • De gegevens in het PIM-systeem worden via een API-integratie gesynchroniseerd met de B2B webshop.

Inrichting van het PIM-systeem en vervolgens dataverrijking:

  • Het PIM-systeem wordt ingericht en de specifieke gegevens worden verrijkt om een rijke en aantrekkelijke productpresentatie op de webshop te creëren.

Tot slot wordt de zoekfunctionaliteit op de webshop gebaseerd op de geclassificeerde en gelabelde ETIM-data. Dit bevordert de gebruiksvriendelijkheid en zorgt ervoor dat data actueel blijft, zowel in het PIM-systeem als op de webshop.

Wat zijn de voordelen van een ETIM-classificatie?
De voordelen van een ETIM-classificatie in een notendop:

 • Betere gebruikerservaring. Omdat producten nu over verbeterde en uitgebreidere productspecificaties beschikken, zijn klanten in staat om sneller te bepalen of een product geschikt voor hen is. Dit draagt bij aan de gebruikerservaring voor klanten in de B2B webshop;
 • Tijdbesparing. Productinformatie is gestandaardiseerd, inclusief technische productkenmerken. Dit minimaliseert foutieve orders en bevordert efficiënte communicatie met klanten en partners, doordat iedereen dezelfde gegevens gebruikt. Bovendien wordt dubbel werk vermeden, doordat gegevens slechts één keer ingevoerd worden. Dit is bijzonder waardevol voor bedrijven met een uitgebreid en maandelijks variërend online productaanbod;
 • Voldoen aan regelgeving. Buiten de elektrotechniek profiteren ook andere branches van specifieke informatie, bijvoorbeeld allergie-informatie in de voedselindustrie. Door deze gegevens te verstrekken, voldoen bedrijven aan dergelijke voorschriften.

Hoe wordt ETIM ingericht voor een B2B webshop?

De meest geschikte plaats om je ETIM-classificatie in te stellen, is binnen je PIM-systeem. Hier wordt de classificatie toegevoegd en worden producten gekoppeld aan de juiste ETIM-families. De integratie met je PIM-systeem, zoals Akeneo of Ergonode, zorgt ervoor dat deze gegevens correct worden overgedragen naar je B2B webshop.

Meer weten over ETIM-classificaties?

Wil je meer weten over ETIM of hoe je ETIM kunt gebruiken voor jouw B2B webshop? Of wil je zelf de voordelen van ETIM ontdekken middels een demo? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op