10 разлики помеѓу Б2Б и Б2К е-продавниците

Кога станува збор за процесот на нарачки и прикажувањето на каталогот, B2B е-продавниците се почесто се опремени со истите функционалности како и B2C е-продавниците. Сепак, се уште постојат јасни разлики помеѓу B2B и B2C платформите.

Во подолниот текст се објаснати 10-те главни разлики помеѓу B2B и B2C.

1) Заштитени цени и цени без ДДВ

B2C е-продавниците се достапни за пошироката јавност, додека пак B2B е-продавниците се често ексклузивни за корисниците на тие продавници. Цените во овие B2B продавници се често заштитени и можат да се видат само со најавување на самата продавница. Исто така цените во B2B продавниците се често без вклучен ДДВ.

2) Еднократни наспроти повторувачки нарачки

B2B е-продавниците главно се фокусираат на нарачки кои се повторуваат. B2B често имаат попредвидливи модели на нарачки отколку B2C е-продавниците, поради ова важно е процесот на нарачки во овие B2B продавници да биде моделиран за клиентите да можат да ги купуваат своите производи повеќе пати на побрз, лесен и едноставен начин.

3) Големи нарачки на B2B е-продавниците

Клиентите на B2B е-продавниците обично прават нарачки кои се количински поголеми од B2C клиентите.

4) Gebruik van staffelkortingen

Често поради поголемата количина во самата нарачка, клиентите на B2B е-продавниците добиваат и попусти кои се однесуваат на количините кои ги нарачале.

5) Сложен систем на цени

Постапката за одредување на цените кај B2B е-продавниците е доста по сложена споредено со B2C е-продавниците. Кај B2B е-продавниците специфични клиенти можат да имаат еден ценовник за производите, додека пак останатите клиенти да имаат купуваат по глобалните цени на продавницата. Овие стратегии со цените обично се генерирани во самите ERP системи на продавниците.

6) Bestellingen via fax of telefoon

Често B2C е-продавниците не прифаќаат нарачки по телефон или факс, додека пак B2B е-продавниците дозволуваат нарачки да стигаат по неколку канали. Нарачките на самата платформа се внесуваат во е-продавницата, додека пак нарачките преку телефон или факс обично се процеираат преку ERP системот.

7) Koppeling tussen B2B-webshop en ERP-systeem

Интеграции помеѓу ERP системите и е-продавниците (употребата на ERP системот во целост) може да се најдат почесто во B2B отколку во B2C продавниците. ERP системот е централниот систем кој управува со податоците за клиентите и обработката на нарачките, затоа нарачките и цените треба да бидат сингронизирани помеѓу двата системи. Но, не само ова, мора да бидат исто синхронизирани инвентарите во двата системи, бидејќи како што спомнавме во точка 6, нарачки можат да доаѓаат од различни канали.

8) Complexiteit van de producten

Производите кои се продаваат на B2C продавниците не се толку сложени колку што се производите на B2B продавниците. B2C производите скоро секогаш можат непречено да се продаваат, додека пак B2B производите поради сложеноста често пати мора да поминат низ процесот на барање на понуда и одобрување на истата.

9) Complexiteit in verzendkosten

Количина на нарачки на B2B продавниците е обично поголема па тоа резултира со тежината на пратките да е исто поголема, што води до посложен начин на пресметување на трошоците за испорака. Некогаш оваа пресметка не е возможно да се направи автоматски па затоа прво се прашува за понуда од доставувачот за конечниот износ на доставата/испораката.

10) Direct betalen versus betalen per factuur of op krediet

Клиентите на B2C продавниците обично нивните нарачки ги плаќаат при самата нарачка преку некоја од опциите со платежни картички. Продавниците од B2B секторот често имаат опции за наплата на порачките преку кредит, фактура или др метод. Овие се исто така фактори кои треба да се разгледаат при комплетирањето на различните типови на е-продавници.

Дали имате свои искуства со други значајни разлики помеѓу овие продавници?

Слободно пишете ги вашите одговори!


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *