Shopware 6: Flowbuilder

In de laatste versie van Shopware heeft Shopware de Flowbuilder gelanceerd. Een functionaliteit waarmee je in staat bent om je bedrijfsprocessen flexibeler in te richten. In ons blog gaan we verder in wat de mogelijkheden zijn van de Flowbuilder en hoe jij het kan toepassen.

Waarom een flowbuilder?

Elk bedrijf heeft zijn eigen unieke processen. Voor een e-commerce platform is het van belang dat het platform afgestemd wordt op deze bedrijfsprocessen zodat de klant de ervaring krijgt die je graag wil bieden. Shopware had hier al een aantal belangrijke functionaliteiten voor zoals de rule builder waarmee je flexibele regels kunt instellen, maar hier is nu de flowbuilder aan toegevoegd.  Met de flow builder ben je in staat om zonder code bepaalde flows in te stellen afhankelijk van een bepaalde conditie. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het versturen van een email nadat er een order is geplaatst of het aanroepen van een extern systeem nadat er een order is geplaatst.

Hoe werkt de Shopware flowbuilder?

De flowbuilder is te vinden onder de Shop instellingen ==> Flowbuilder. Standaard zijn er al verschillende flows ingericht zoals bijvoorbeeld het versturen van een email nadat een verkooporder is geplaatst.  Hier kun je nu dus zelf flows aan toevoegen met behulp van een visuele interface. De flows worden opgebouwd aan de hand van drie instellingen namelijk triggers, condities en acties. In onderstaande workflow geven we een voorbeeld hiervan waarbij afhankelijk van het type klant er een verschillende email wordt uitgestuurd.

1. Trigger: dit is de actie waarbij de flow in werking treedt, bijvoorbeeld een nieuwe verkooporder. Er zijn allerlei verschillende triggers die gebruikt kunnen worden.

shopware flowbuilder conditions

2. Conditie: een specifieke conditie die je kan meegeven en die je weer kan baseren op een regel. In ons voorbeeld hebben we een regel gemaakt voor een zakelijke klant en een consument.

 

3. Actie: de actie die hierop moet volgen bijvoorbeeld het versturen van een e-mail. Hierbij hebben we een orderbevestigingsemail gemaakt voor een zakelijke klant en voor een consument.

Wat kun je met de Shopware flowbuilder

Naast de standaardflows die al in het systeem aanwezig zijn ben je dus in staat om zelf nieuwe flows toe te voegen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden weer die je kunnen helpen om je bedrijfsproces verder te verbeteren en te automatiseren:

  • Segmenteren van klanten en orders in specifieke categorieën met behulp van tags.
  • Uitsturen van persoonlijke e-mails op basis van de tags die je hebt ingesteld.
  • Aanmaken of versturen van facturen of reviews op basis van bepaalde acties
  • Doorsturen van data naar externe systemen bijvoorbeeld je ERP-systeem, je e-mailmarketingsysteem of je klantenservice software.
  • Bepaal je orderstatussen aan de hand van bepaalde acties en creëer daarmee een specifieke betaal of workflow.
  • Maak workflows om te communiceren met je leveranciers
  • Gebruik de workflows voor interne communicatie bijvoorbeeld door op de hoogte gehouden te worden van bepaalde bestellingen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van flows die je zou kunnen instellen met de Shopware 6 flowbuilder. Wil je nou meer weten over de flowbuilder neem dan contact met ons of bekijk onze Shopware 6 pagina voor meer informatie over Shopware.