B2B Webshop

Welkom op onze B2B webshop pagina gids. In deze gids bundelen wij meer dan 10 jaar ervaring in het implementeren en optimaliseren van b2b webshops. We nemen je mee met wat belangrijk is als je een B2B webwinkel wil starten maar ook hoe je een zakelijke webshop verder kan verbeteren en laten groeien. Wij hopen dat deze kennis groothandels en fabrikanten gaat helpen om een nog betere online dienstverlening aan te bieden.
hero-img

De zakelijke markt verandert en groeit snel. Volgens onderzoek van Statista bedraagt de markt voor b2b-e-commerce wereldwijd $12.2 biljoen wat 6 keer de grote is van de B2C e-commerce markt. Doordat de nieuwe generatie inkopers vernieuwd en gewent is aan online bestellen is het de verwachting van deze groep dat dit ook voor de zakelijke producten geldt. Zo blijkt uit onderzoek dat

 • 74% van de B2B kopers zijn of haar zoektocht naar producten online start.
 • 93% van de B2B kopers zijn of haar producten online wil aanschaffen.

Voor veel groothandels, fabrikanten en distributeurs is het daarom zaak om te digitaliseren en hierdoor te kunnen blijven concurreren en verder door te groeien. Deze trend is het afgelopen jaar alleen maar meer toegenomen door de uitbraak van het corona virus waardoor online bestellen ook in de zakelijke markt meer de regel dan uitzondering is.

Wat zijn de voordelen van een B2B webshop?

De voordelen van een B2B webshop delen wij meestal in in 3 hoofdvoordelen namelijk

 1. Verhoging van de omzet
  Een zakelijke webwinkel kan bijdragen aan verhoging van de omzet. Dit kan op veel manieren bereikt worden bijvoorbeeld door:
  • Je producten online zichtbaar te maken trek je meer klanten en vergroot je hiermee de zichtbaarheid van je merk.
  • Nieuwe markten te ontdekken door je producten in verschillende landen en talen aan te bieden.
  • Goed gebruik te maken van de data in je webshop kun je de klant nog beter helpen en hiermee de gemiddelde orderwaarde verhogen.
 2. Verlaging van de kosten van orderverwerking
  Door het inzetten van een zakelijke webshop zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk processen van de orderverwerking worden geautomatiseerd. Dit zorgt er weer voor dat de kans op fouten afneemt en dat er minder tijd besteedt hoeft te worden aan het handmatig invoeren en controleren van bestellingen.
 3. Betere service naar klanten
  Een B2B webshop draagt bij aan een betere service naar klanten doordat klanten 24/7 een bestelling kunnen plaatsen en zelf direct in hun account actuele voorraadinformatie kunnen raadplegen. 

Inhoud

Verschillen tussen een B2C en B2B webshop

Alhoewel een goede B2B webshop en B2C webshop veel overeenkomsten hebben zijn er toch ook een aantal heel duidelijke verschillen waardoor het opzetten van een b2b webwinkel anders is dan een consumenten webshop. Hieronder een aantal van de belangrijkste verschillen:

De reden waarom de klant koopt: de motivatie van een consument is vaak heel anders dan die van een zakelijke inkoper. Waar de consument het leuk vindt om te “shoppen” en de aankoop vaker een impuls is is het voor de zakelijke inkoper zijn of haar werk en dien je de zakelijke inkoper dus te helpen om zo snel en zo gemakkelijk mogelijk zijn werk uit te voeren. Dit betekent dat de opbouw en inrichting van een zakelijke webshop vaak anders is dan een B2C webwinkel.

Herhaalaankopen: In de zakelijke markt komen herhaalaankopen veel vaker voor dan bij een b2b shop. belangrijk is het dan ook dat je b2b e-commerce platform dit ondersteunt en heel gemakkelijk maakt voor de klant.

Complexe prijsstructuren: de prijsstructuren bij zakelijke webshops zijn vaak veel complexer dan in een consumenten webwinkel. Bij de meeste groothandels en fabrikanten heb je te maken met staffelprijzen en prijslijsten per klantgroep of klant.

Afgeschermde prijzen en prijzen exclusief BTW: waar bij consumenten webshops je de prijzen inclusief btw ziet is het voor de meeste zakelijke webshops de regel dat de prijzen exclusief BTW worden weergegeven. Ook heb je te maken met BTW nummers die gevalideerd moeten worden indien bedrijven buiten Nederland bestellen om een o% btw tarief te mogen aanbieden. 

Betalingscondities en Kredietlimieten: waar de consument direct zijn producten afrekent via Ideal of een achteraf betaalmethode zoals Afterpay is het in de b2b markt heel gewoon om te werken met betaalcondities en kredietlimieten. Zakelijke klanten verwachten dan ook dat deze betaalcondities en limieten online ondersteund worden.

Wat bepaalt het succes van B2B e-commerce?

Of een B2B webshop succesvol als verkoopkanaal wordt ingezet voor een groothandel of fabrikant hangt af van verschillende factoren. Wij zien dat groothandels en fabrikanten die de meeste resultaten halen uit hun b2b e-commerce strategie vaak de volgende factoren goed hebben ingericht.

Klant
Bij het implementeren of verbeteren van de b2b webshop staat de klant centraal. Aanpassingen en wijzigingen worden gedaan op basis van klantfeedback en op basis van data over klantgedrag.

Strategie/Plan
In de b2b e-commerce strategie wordt de visie uitgewerkt hoe e-commerce gaat helpen om de klanten nog beter te bedienen. Dit wordt uitgewerkt in concrete doelstellingen en KPI’s waar weer op gestuurd kan worden.

Mensen 
Wie in de organisatie gaan de doelstellingen realiseren en is er voldoende kennis aanwezig over e-commerce om dit ook daadwerkelijk te doen.

E-commerce software
Welke b2b e-commerce software is aanwezig om de doelstellingen te behalen en voldoet de software aan de wensen en eisen van de organisatie en is deze flexibel genoeg om mee te groeien.

b2b e-commerce strategie model

Productinformatie
Productinformatie is één van de belangrijkste onderdelen die goed op een zakelijke webshop terug moet komen. Is alle productinformatie aanwezig die de klant wil zien en kan deze op een makkelijke manier bijgewerkt worden.

Gebruikerservaring
Komt de gebruikerservaring online overeen met hoe klanten op de andere offline kanalen worden geholpen.

Data
Bij succesvolle zakelijke webshops wordt data continue ingezet om de bestaande webshop te verbeteren en om klanten een nog betere gebruikerservaring te geven.

Operatie
Hoe is het e-commerce proces in de organisatie ingericht. Bij succesvolle webshops zien we dat de meeste processen zijn geautomatiseerd en er vrij weinig handmatige activiteiten zijn.

Hoe bepaal je de business case voor een B2B webshop?

Voordat er begonnen wordt met de implementatie van een nieuwe zakelijke webshop of de vervanging van een bestaande b2b shop is het goed om naar de business case te kijken van het project. In de business case wordt gekeken hoe totale kosten van de investering van de b2b e-commerce software zich verhoudt tot wat de b2b website uiteindelijk gaat opleveringen.

Als je kijkt naar de investering dan is het goed om in ieder geval de volgende zaken in beeld te hebben bij de e-commerce business case:

 • Implementatiekosten van de b2b webshop
 • De eventuele licentiekosten van het b2b e-commerce platform
 • De kosten van Hosting en onderhoud 
 • Kosten voor het doorvoeren van wijzigingen en aanpassingen aan het systeem
 • De kosten van interne trainingen voor het interne e-commerce team

Bij het in kaart brengen van wat de implementatie van een nieuw e-commerce systeem oplevert kunnen de volgende zaken meegenomen worden:

 • Extra omzet verhoging door het aantrekken van nieuwe klanten
 • Het verhogen van de gemiddelde orderwaarde per klant door betere productinformatie aan te bieden
 • Een lager verloop van klanten door het aan kunnen bieden van een betere service waaronder 24/7 bestellen, direct informatie over voorraad en leveren.
 • Lagere kosten door mindere belasting van de binnendienst
 • Lagere kosten door een meer geautomatiseerd proces en minder fouten door handmatige activiteiten.

Implementatie van een B2B webshop

Nu het waarom en de voordelen van een b2b webshop helder zijn kan er gekeken worden naar wat er voor nodig is om succesvol een webshop in de b2b markt te starten. We beginnen hierbij bij de selectie van de b2b webshop software.

Hoe selecteer ik de juiste b2b webshop software?

Om de juiste b2b webshop software te selecteren is het goed om eerst te kijken naar het type software. We maken daarbij onderscheid tussen drie typen

 1. Open source vs closed source software
 2. Maatwerk e-commerce software vs standaardsoftware
 3. Eigen hosting vs. SAAS oplossing 
1. Open Source webshop software vs. closed source software

Bij open source webshop software is de broncode open en door iedereen aan te passen. Dit leidt er vaak toe dat bij de bekendere open source webshop pakketten er veel ontwikkelaars zijn die functionaliteiten en uitbreidingen ontwikkelen, waardoor niet alles op maat ontwikkeld hoeft te worden. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een maatwerk aanpassing te doen indien dit nodig is. Bekende voorbeelden van open source webshop software voor de B2B markt zijn Magento en Shopware. Bij closed source software wordt de code beheerd door de leverancier en kunnen er vaak via de API uitbreidingen aan gekoppeld worden. Het voordeel hiervan is dat er 1 leverancier is die de code aanpast en uitbreidt en dit is ook meteen het nadeel aangezien je enorm vastzit aan 1 leverancier bij closed source software.

2. Maatwerk e-commerce software vs. Standaardsoftware

Bij de selectie van je b2b shop software kun je kiezen voor maatwerk software, standaardsoftware of een combinatie van beide. Bij Maatwerk software wordt alles op maat gebouwd. Hierdoor is het benodigde budget vaak groter dan wanneer er gewerkt wordt met standaardsoftware. Maatwerk is hierdoor vaak ook minder geschikt voor het MKB omdat er vaak ook hogere onderhoudskosten bij komen kijken. Uiteraard zijn er ook combinaties. Pakketten zoals Shopware en Magento bieden out of the box alle belangrijke basis functionaliteiten voor b2b e-commerce en mocht het nodig zijn dan kan hier maatwerk aan toegevoegd worden.

3. Eigen hosting vs. SAAS oplossing

Bij een SAAS (software as a service) ecommerce oplossing wordt de software aangeboden als een dienst. Voor een vast bedrag per maand wordt hier meestal de hosting en het onderhoud en versie updates voor uitgevoerd. Bij eigen hosting ben je zelf via een hosting partij verantwoordelijk voor de hosting. De keuze hierbij draait vaak om gemak vs. flexibiliteit. Met een SAAS oplossing heb je alles in 1 vast bedrag geregeld maar zijn de mogelijkheden vaak ook beperkter doordat een SAAS oplossing in de meeste gevallen een standaardpakket is.

Implementatie van een B2B webshop

Bij de selectie van b2b e-commerce software is het goed om in ieder geval rekening te houden met de volgende factoren:

Aanwezige standaard functionaliteiten:
bij de sectie van ecommerce software wil je dat zoveel mogelijk functionaliteiten out of the box worden aangeboden. Tenzij je natuurlijk gaat voor een volledig op maat ontwikkelde software maar dat zal voor veel bedrijven in het mkb niet het geval zijn.

Flexibiliteit en doorontwikkeling:
in hoeverre is het b2b webshop platform flexibel en uit te breiden. de e-commerce markt is een dynamische markt en het is daarom noodzakelijk dat een pakket hierin kan meegroeien.

Koppelingen met andere systemen:
is de e-commerce software makkelijk te koppelen met andere bedrijfssystemen en zijn er standaard koppelingen aanwezig. Vooral in de B2B markt bepaalt  is een koppeling met het ERP systeem vaak een van de factoren die het succes van een B2B shop bepaalt aangezien veel van de kerndata uit dit systeem afkomstig is.

Gebruiksvriendelijkheid e-commerce platform:
hoe gebruiksvriendelijk is het e-commerce platform en zijn de medewerkers uit het e-commerce team goed in staat om zelf aanpassen te doen in het systeem.

B2B e-commerce functionaliteiten

In een van de eerdere onderdelen hebben we al toegelicht dat er wezenlijke verschillen zijn tussen B2B en B2C webshops. Hieronder behandelen we b2b commerce functionaliteiten die wij vaak terugzien in zakelijke webshops.

Offertes
Biedt nieuwe klanten de mogelijkheid om eerst een offerte aan te vragen voor een selectie van de producten.
Bestellijsten
Klanten kunnen snel hun bestelling plaatsen door eigen bestellijsten met producten die ze vaker hebben gekocht.
Prijslijsten en klantspecifieke prijzen
Zakelijke klanten zien hun eigen klantspecifieke prijzen of er kan gewerkt worden met de prijslijst structuur van het ERP systeem.
Snel bestelformulier​
De B2B webshop biedt een snel bestelformulier waar producten direct toegevoegd kunnen worden of er een excel bestand geupload kan worden.
Betaalcondities​
Elke klant kan op de webshop gebruik maken van zijn of haar eigen betaalcondities of er kan gewerkt worden met kredietlimieten.
Goedkeuren van klanten
Mogen klanten niet direct toegang tot de webshop? Geen probleem er is de mogelijkheid om klanten eerst goed te keuren.
Meerdere gebruikers per account​
Zijn er meerdere gebruikers die voor 1 bedrijf moeten bestellen. Maak dan gebruik van meerdere gebruikers per account.
Klantspecifieke assortimenten​
Mogen niet alle klanten alle producten of prijzen zien. Maak gebruik van klantspecifieke assortimenten.
Klantportaal​
Het klantportaal biedt de klant een overzicht van alle bestellingen, facturen en verzendingen zodat de klant direct het overzicht heeft.

B2B webshop tip

Maakt jouw b2b webshop gebruik van het afschermen van prijzen voor je zakelijke klanten. Zorg er dan voor dat de prijzen niet alleen afgeschermd zijn voor de bezoekers, maar ook voor zoekmachines zoals Google. Wij zien vaak terug dat prijzen wel aan de voorkant niet zichtbaar zijn gemaakt maar dat in de code de prijzen nog steeds te achterhalen zijn. Wil je controleren of voor jouw zakelijke webwinkel de prijzen goed verborgen zijn kijk dan even naar onze handige tool om dit snel na te gaan.

Welke B2B e-commerce software pakketten zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten B2B e-commerce software pakketten. Vanwege onze focus op het MKB behandelen we hier veel gebruikte B2B e-commerce software systemen. We beperken ons hierbij tot open source e-commerce software.

Magento

Magento 2 is één van de meest gebruikte open source e-commerce platformen voor B2C en B2B en onderdeel van Adobe. Magento biedt 2 versies aan waarvan de Commerce versie is uitgerust met standaard allerlei B2B functionaliteiten zoals offertes, bestellijsten, contactpersonen en kredietlimieten.

Shopware

Shopware is een e-commerce platform wat zijn oorsprong vindt in Duitsland en is sterk in opkomst in Nederland. Shopware biedt verschillende versies waarbij de Enterprise versie standaard is uitgerust met B2B functionaliteiten.

Orocommerce

Orocommerce is een opensource e-commerce platform volledig gericht op zakelijke webshops. Dit platform is gestart door één van de oud oprichters van Magento met als doel om een platform te maken specifiek voor zakelijke webwinkels.

Woocommerce

Woocommerce is de uitbreiding van het populaire WordPress website platform waarmee e-commerce mogelijk gemaakt wordt. Doordat het platform niet in de basis is ingericht als e-commerce platform is het naar onze mening alleen geschikt voor de kleinere zakelijke webshops.

Lightspeed

Lightspeed is een e-commerce saas oplossing die de mogelijkheid biedt om met een uitbreiding ook b2b functies aan te bieden. Ze bieden een b2b module aan en een aantal specifieke thema's gericht op de zakelijke markt.

Shopify

Shopify is een ook een e-commerce saas oplossing en wereldwijd een van de grootste aanbieders van webwinkelsoftware. Shopify biedt ook verschillende oplossingen waarbij de Enterprise oplossing is uitgerust met standaard b2b functionaliteiten voor bijvoorbeeld een groothandel webshop.

Doordat wij zelf werken met Magento 2 en Shopware 6 zullen we deze open source webshop platformen verder uitlichten.

Magento B2B webshop

Magento is één van de meest gebruikte e-commerce systemen van Nederland. Door de grote community die het platform ondersteunt zijn er ook veel uitbreidingen en integraties beschikbaar waardoor niet alles op maat ontwikkeld hoeft te worden. De Magento Commerce versie biedt een B2B module die standaard is uitgerust met de belangrijkste B2B functionaliteiten zoals

 • Offertes
 • Rollen en rechten
 • Bedrijfaccounts
 • Kredietlimieten
 • Bestellijsten

Naast de Magento Commerce versie waar een jaarlijkse licentievergoeding voor betaald moet worden kan ook de Open Source versie ingezet worden voor een B2B webwinkel. Wij hebben een standaard oplossing ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt kan worden van de meest voorkomende b2b e-commerce functionaliteiten. Met onze Magento B2B webshop ben je als groothandel of fabrikant in staat om succesvol je klanten te bedienen en online te groeien. Naast de zakelijke webwinkel is Magento ook uitermate geschikt om een direct to consumer (DTC) kanaal in te richten naast het B2B kanaal op hetzelfde e-commerce platform.

natureko.nl is een B2B webshop gebouwd in Magento 2
wijnkooperijdelange.nl is een B2B webshop gebouwd in Shopware 6

Shopware B2B webshop

Shopware is het meest gebruikte e-commerce platform in Duitsland en groeit hard in Nederland. Shopware wil een platform aanbieden welke meegroeit als je groeit. Zo kun je starten met een saas oplossing en doorgroeien naar de professional editie of de Enterprise editie zonder te hoeven wisselen van platform. De Enterprise versie is standaard uitgerust met een B2B suite die functies omvat als offertes, snel bestellen en uitgebreide rollen en rechten structuur. Ook Shopware biedt de mogelijkheid om verschillende verkoopkanalen in 1 installatie te beheren en dus uitermate geschikt om zowel een B2B als een DTC webshop te runnen.

Wat zijn de kosten van een B2B webshop?

De kosten van een B2B webshop zijn geheel afhankelijk van de wensen en de functionaliteiten van de klant. De kosten worden bepaald door een verschillend aantal factoren waarbij we er hier een aantal weergeven:

 • In hoeverre er gebruik gemaakt wordt van standaard functionaliteiten
 • De hoeveelheid maatwerk functionaliteiten
 • De integraties met andere systemen zoals de ERP koppeling, PIM systeem of andere bedrijfssystemen
 • Het design van de webshop
 • Het aantal webshops en het aantal talen waarin de webshops beschikbaar moeten zijn.
 • De migratie van de bestaande webshop. Dient data gemigreerd te worden of bepaalde content overgezet te worden.

Dit zijn een aantal factoren die de implementatiekosten van een B2B webshop bepalen. Bij de kosten is het van belang om niet alleen naar de implementatiekosten te kijken maar ook naar de kosten voor het onderhoud, hostingen en verbeteringen. Door deze TCO (Total Cost of ownership) mee te nemen krijg je een goed beeld wat het totale budget moet zijn om een succesvol b2b platform neer te zetten.

De kosten van jouw webshop


?

 • Afwijken van de standaard functionaliteiten
 • Maatwerk in webshop
 • Integraties met andere systemen
 • Complexiteit van design
 • Aantal websites en talen
 • Data migratie

Hoe stel ik mijn project team samen voor de implementatie?

Een van de belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie van een B2B webshop is dat er een goed intern e-commerce project team is neergezet die de implementatie uitvoert. Hierbij is het van belang dat verschillende rollen in de organisatie bij het project betrokken zijn zoals verkoop, marketing, operatie, finance en klantenservice. Hierbij is het ook van belang welke activiteiten straks zelf door de organisatie worden uitgevoerd en waarvoor het nodig is om externe kennis in te huren.

B2B webshop voorbeeld

Hieronder hebben wij drie voorbeelden/cases van een b2b webshop implementatie voor drie verschillende partijen in de zakelijke markt.

Groothandel webshop

Natureko

Groothandel webshop waarbij de eindklant de retailer is. Natureko is een groothandel voor biodisposables en levert aan cateringbedrijven en de evenmentenbranche.

Fabrikanten webshop

JIMMY's popcorn

JIMMY’s popcorn is een fabrikant van popcorn. Voor de groot zakelijke klanten zoals de bioscopen is er een B2B portaal waar de zakelijke klanten alleen hun eigen assortiment zien. Daarnaast wordt er een direct to consumer kanaal ingezet op www.popcorn.nl waar consumenten direct de popcorn online kunnen kopen.

Distributeur webshop

Tier 1 distribution

Tier 1 is een wereldwijde distributeur van computer onderdelen voor merken zoals AMD en Intel. Voor deze klant is een b2b portaal neergezet waar zakelijke klanten kunnen bestellen, retouren kunnen indienen en direct inzage hebben in hun openstaande verkooporders, facturen en verzendingen.

Onboarding van je zakelijke klanten

Nu je b2b webshop is ontwikkeld en klaar staat om live te gaan is het van belang om te gaan nadenken over de onboarding fase. In de praktijk zien we dat er vaak te weinig tijd en aandacht wordt besteed aan deze fase terwijl deze fase er voor een groot gedeelte voor zorgt dat je klanten daadwerkelijk online gaan bestellen en van je b2b platform gebruik gaan maken.

Wat is onboarding en waarom is het zo belangrijk?

Onboarding is het proces waarin klanten worden begeleid om gebruik te gaan maken van je zakelijke webshop. Het omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat je klanten zo snel en goed mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwe bestelomgeving. Uit onderzoek blijkt dat 40-60% van de webapplicaties er niet in slaagt om klanten succesvol te onboarden. Waardoor ze dus terugvallen op de traditionele manier van bestellen.

Welke tools kun je inzetten bij onboarding

Er zijn verschillende tools die je kan inzetten bij het onboarding proces. Hieronder geven wij de belangrijkste weer.

E-mail marketing software

Gebruik e-mailmarketing software voor het opzetten van automatische mailcampagnes voor nieuwe klanten, maar ook om klanten die al een tijd niet hebben besteld opnieuw te activeren. Denk aan software zoals Mailchimp en Klaviyo.

Video

Het inzetten van video kan helpen om bepaalde voordelen van de webshop uit te leggen of om bepaalde functionaliteit te introduceren die het voor de klant makkelijker maakt om de juiste productdata te vinden en om bestellingen te plaatsen.

Google analytics & Hotjar

Met behulp van tools als Google analytics en Hotjar ben je in staat om te meten hoe goed het onboarding proces gaat waar klanten mogelijk vastlopen en waar je klanten verbeteringen zien in de webwinkel.

5 Tips bij het onboarding proces

De volgende 5 tips helpen bij het succesvol onboarden van je klanten voor je B2B webshop

1. Start met een onboarding plan

Stel een plan op hoe nieuwe klanten geholpen worden met het onboarding proces en zorg ervoor dat er bijgehouden en gemeten wordt welk percentage van de klanten online besteld en in welke frequentie.

2. Maak het de zakelijke klant gemakkelijk

Een van de grootste verschillen tussen een zakelijke gebruiker en een consument is dat het plaatsen van bestellingen onderdeel is van het werk van de klant. Je kan je klant hier dus ontzettend bij helpen om dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

3. Introduceer niet te veel nieuwe functionaliteiten tegelijk

Start met wat de klant in de basis nodig heeft en ga op basis van concrete  klantfeedback nieuwe functionaliteiten toevoegen. Hierdoor blijft het voor de klant overzichtelijk en worden er niet allerlei toeters en bellen toegevoegd waar de klant toch niet op zit te wachten.

4. Werk met een welkomstprogramma

Stel een welkom programma op voor nieuwe klanten met marketing automation software zoals Mailchimp of Dotdigital om ze stap voor stap de voordelen uit te leggen voor het online bestellen. Dit kan gekoppeld worden met een incentive om online te bestellen zodat klanten het gemak kunnen ervaren.

5. Betrek het verkoopteam

Zorg ervoor dat het verkoopteam actief betrokken is bij het promoten van de webshop. Zij hebben direct contact met de eindklant en ontvangen vaak dus ook waardevolle feedback over wat er mogelijk nog verbeterd kan worden aan de zakelijke webwinkel.

Optimalisatie en groei van je B2B webshop

Op het moment dat een groot gedeelte van je zakelijke klanten gebruik maakt van je b2b webshop kun je aan de slag met verdere optimalisatie en groei van je b2b shop. 

Welke e-commerce data ga je meten en hoe?

De eerste stap voor het optimaliseren en verbeteren van je b2b webshop is het goed in kaart brengen en meten van je belangrijkste doelstellingen. Hiervoor gebruiken wij vaak tools als Google analytics en Google search console om de juiste data te meten. Dit geeft inzicht in hoe goed de webshop presteert en hoe de klant de webshop ervaart. Dit brengen we dan vaak samen in een e-commerce dashboard waarbij voor de klant maandelijks de belangrijkste resultaten zijn terug te zien.

Onderhoud van je zakelijke webshop?

Het onderhoud van je zakelijke webshop is afhankelijk van het type b2b webshop platform waarmee je werkt. Maak je gebruik van een SaaS platform dan zit het onderhoud in de maandelijkse licentiekosten maar maak je gebruik van een open source platform dan zal de webshop op vaste tijden geüpdatet moeten worden zodat deze optimaal beveiligd blijft en goed blijft functioneren. Wil je meer weten over het onderhoud en support van een Magento of Shopware omgeving bekijk dan onze specifieke pagina’s hierover. 

Verhoging van de omzet van je B2B webshop

Om de omzet van je zakelijke webwinkel verder te laten groeien kun je je richten op 3 onderdelen:

 1. Het aantrekken van meer bezoekers en klanten
  Door meer bezoekers aan te trekken naar je webshop ben je in staat om meer    bezoekers om te zetten naar klanten. Vooral door goede productdata en landingspagina’s kun je ervoor zorgen dat je b2b webshop veel organische bezoekers aantrekt. Vaak is het dus van belang om bij implementatie van je webshop hier al naar te kijken door bijvoorbeeld het uitvoeren van een zoekwoord onderzoek. Naast het organisch aantrekken van meer klanten zijn er natuurlijk nog vele andere manier zoals het inzetten van online advertenties, e-mailmarketing en zakelijke platformen als linkedin.
 2. Het verhogen van de orderwaarde en orderfrequentie van klanten
  In het b2b portaal heb je voor de ingelogde klant veel data beschikbaar. deze data kun je inzetten om de orderwaarde van de klant te verhogen of indien mogelijk de orderfrequentie. Dit doe je door relevante en persoonlijke informatie aan te bieden die aansluit waar de klant naar op zoek is. Ook werken email marketing campagnes hier heel goed om de klant opnieuw te activeren voor een aankoop of gerichte aanbiedingen te doen van productgroepen waar de klant in geïnteresseerd is.
 3. Het verhogen van de conversie in de webshop
  De conversie is het percentage bezoekers dat daadwerkelijk een aankoop doet of bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat een account bij je aanvraagt. Door dit proces te optimaliseren kun je met het bestaande marketingbudget meer resultaat behalen.